KVADART * časopis za dizajn i komunikaciju izašlo je 27 brojeva * od marta 1994. do aprila 2006. godine
ZNAKOVITO * trilogija sa 2600 alfabeta, piktograma, logotipa ZNAKOVITO 2 * u pripremi
Uslovi i način kupovine
O nama About us