Znakovito

ZNAKOVITO

Zabeležena su samo dva organizovana pokušaja na ovim prostorima, da se javnosti predoče radovi grafičkog dizajna koji obuhvataju tipografsko odnosno piktogramsko rešavanje problema. Prvi je katalog izložbe BANKA ZNAKOVA koja je je održana maja 1984. godine u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu. Selektor je bio Eduard Čehovin i bilo je prikazano ukupno 279 znakova. Drugi je takođe katalog tematske izložbe ZNAK koju je orgaziovalo Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine u novosadskoj galeriji FORMA. Izložba je održana februara 1988. godine i prikazano je ukupno 139 radova.

Velika dokumentacija časopisa KVADART praktično je opredelila Radomira Vukovića da priđe projektu ZNAKOVITO. Ceo materijal je podeljen u tri oblasti Alfabeti – Piktogrami - Logotipi. Pre ovoga objavljen je i javni poziv preko ULUPUDSa i UPIDIVa da autori posalju svoje radove. Prikupljeno je ukupno 2600 radova od 450 autora (pojedinaca i agencija) i na početku je usvojen princip da jedan pojedinac ne može da ima više od 1% posto svih znakova. Prikazani su radovi samo naših autora selektovani po tri kriterijuma. Prvi - da je rad dobar (po mišljenju selektora). Drugi - da je rad institucionalno ili autorski važan. Treći – da se do njega moglo doći.

 je urađen po ugledu na slične inostrane knjige (Jasiburo Kuvajama). Na kraju svake knjige postavljeni su registri po autorima i po oblastima koje obrađuju.
Pre štampe ceo materijal pregledali su Mile Grozdanić, Zoran Borenović i Slobodan Manojlović Ceo materijal je urađen i novosadskoj štampariji DANIEL PRINTU kao trotomno izdanje u zaštitnoj kutiji na ofsetnoj hartiji 90 gr. u crnoj boji.

Trilogija se pojavila na tržištu maja 2002. godine a sledeće godine dobila je prestižnu nagradu Pavle Vasić za izdavački poduhvat godine iz domena primenjene umetnosti.